aktualizace 25.5.2023
Vážení zákazníci,
Vzhledem ke stavebním pracím na budově školy na Filosofské v Praze, kde sídlí náš sklad, je momentálně omezený přístup ke vchodu do skladu!
Pokud k nám směřujete autem, prosíme o zaparkování mimo areál školy, a popřípadě zavolání do skladu předem.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Firma FILI

Vrácení zboží a reklamace

Postup při výměně / vrácení zboží do 14ti dnů:

1) Nepoužité zboží vložte do původní krabice spolu s kopií faktury a nálepkami (pokud byly součástí balení).

2) Krabici vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího obsahu. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie, papír, igelitová taška či větší krabice. (Prosím nepřelepujte původní obal zboží, který byste tím znehodnotili!)

3) Kupující má právo odstoupit od smlouvy na zboží, jehož limitovaná možnost zakoupení byla výhrou v soutěži, avšak v případě odstoupení od takovéto smlouvy nebude zákazníkovi umožněno úšastnit se dalších soutěží pořádaných společností FILI spol. s.r.o.

4) Zabalené zboží odešlete do našeho skladu na adrese: FILI spol. s.r.o. 735 070 040, Filosofská 1166/3, 14200 Praha 4, Česká Republika nebo přineste osobně na naší výdejnu [FILI spol. s.r.o. 735 070 040, Filosofská 1166/3, 14200 Praha 4, Česká Republika]. Zboží prosím neposílejte na dobírku! V takovém případě by nemohlo být převzato. Doporučujeme zboží zaslat doporučeně, a pojistit na cenu zboží. Prosíme, abyste nás před vrácením kontaktovali, a mohli jsme Vám tak s komplikací pomoci.

5) Pokud požadujete výměnu zboží, vytvořte si prosím novou objednávku s platbou na bankovní účet (čímž si dané zboží zarezervujete) a do poznámky uveďte, že je to náhrada a číslo Vaší původní objednávky.

Po přijetí zboží provedeme jeho kontrolu. Poté Vás budeme informovat e-mailem o očekávaném termínu vyřízení Vaší nové objednávky. O jejím odeslání budete také informováni e-mailem.

V případě, že si budete přát vrátit peníze, uveďte prosím číslo Vašeho bankovního účtu.

 

Jaké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátit?

1) Zboží je nutné vrátit do 14ti dnů od jeho převzetí.

2) Zboží musí být nenošené a schopné dalšího prodeje.

3) Zboží musí být zabaleno do původního obalu, který nesmí být znehodnocen. (Například přelepením lepící páskou, pro účel dopravy)

4) Zboží nesmí být z Vaší strany jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno.

Ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží. (Tuto službu Vám nabídnou na poště při odesílání balíku). Pokud bude balík ztracen nebo znehodnocen při přepravě, budete moci balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak své peníze zpět. V případě vrácení zboží přes službu Zásilkovna Reklamační asistent, je pojištění již v ceně.

Jak postupovat při reklamaci zboží?
Ze všeho nejdříve je nutné si přečíst reklamační řád, ve kterém jsou uvedená veškerá práva a povinnosti jak prodávajícího, tak kupujícího.

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost FILI spol. s.r.o. provozující internetový obchod www.fili.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: FILI spol. s.r.o. 735 070 040, Filosofská 1166/3, 14200 Praha 4, Česká Republika.

Postup při reklamaci zboží:

1) Reklamované zboží očistěte (viz bod č. 8 v reklamačním řádu).
2) Očištěné reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice (nemusí to být však být krabice původní). Ke zboží přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list, který je ke stažení ZDE.
3) Reklamované zboží odešlete Českou poštou na adresu: FILI spol. s.r.o. 735 070 040, Filosofská 1166/3, 14200 Praha 4, Česká Republika nebo přineste osobně na naší výdejnu [FILI spol. s.r.o. 735 070 040, Filosofská 1166/3, 14200 Praha 4, Česká Republika].

Zboží prosím neposílejte na dobírku! V takovém případě by nemohlo být převzato.

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech zásadních aspektech reklamace, jakými je např. zaslání distributorovi na posouzení či vyřízení reklamace, budete opět informován/a prostřednictvím e-mailu či telefonicky.